Risico & verantwoordelijkheid

De Avonturen Speeltuin is een afgezet deel binnen Speeltuin Fort Luna. De met een hek omheinde ruimte is ingericht om vrij en avontuurlijk te spelen: met ‘rommel’ spelen, bouwen, klimmen en klauteren en eigen speelprojecten bedenken.

De Avonturen Speeltuin bevat uitdagingen en speelaanleidingen waarbij kinderen hun grenzen kunnen verkennen. Juist door het aangaan van uitdagingen en het nemen van (verantwoorde) risico’s groeit het kind en vergroot het zijn of haar veerkracht, weerbaarheid en zelfvertrouwen. De Avonturen Speeltuin is een plek waar je letterlijk kunt leren met vallen en opstaan, een schram of bult hoort daar af en toe bij.

Speelwerkers

In de Avonturen Speeltuin werken getrainde speelwerkers. Zij bemoeien zich zo min mogelijk met het spelende kind maar bieden toezicht en helpen waar nodig. Zij creëren nieuwe speelaanleidingen zodat de speeltuin elke dag weer nieuwe uitdagingen biedt. Onze speelwerkers zijn deskundig in het faciliteren van risicovol spelen en het toezicht houden op de veiligheid. Zij grijpen in bij gevaarlijke situaties met onaanvaardbaar risico’s, die bijvoorbeeld kans geven op blijvend letsel.

Voor ouders

De Avonturen Speeltuin is alleen toegankelijk voor de kinderen, zodat het kind vrij kan spelen zonder bemoeienis van volwassenen. Er is een terras nabij waar koffie en thee beschikbaar is. Ouders kunnen af en toe even bij hun kind gaan kijken, maar de visie van de Avonturen Speeltuin is dat het kind graag zelfstandig wil en kan spelen. De begeleiding en het toezicht wordt overgelaten aan de speelwerkers. Ondanks de aanwezigheid van een speelwerker blijven de ouders/verzorgers/begeleiders te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

Voor BSO

Kinderen van de BSO zijn natuurlijk ook welkom om te komen spelen bij de Avonturen Speeltuin. Pedagogisch medewerkers kunnen toezicht houden op hun kinderen binnen of liefst net buiten het hek, rekening houdend met onze visie. Overleg met de speelwerkers hierover.

 

Wil je met je school of BSO de Avonturen Speeltuin bezoeken met een groep van meer dan 20 kinderen of op een dag dat wij nu (nog) niet open zijn? Stuur ons even een mailtje op: info@avonturenspeeltuin.nl